Privacy statement Muziekhuis Schiedam

Muziekhuis Schiedam volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
en is verwerkingsverantwoordelijke. Muziekhuis Schiedam vraagt bij het inschrijven voor
een les of cursus om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, inclusief dit
privacystatement met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. Voor inschrijving
is akkoord met de algemene voorwaarden verplicht.

Muziekhuis Schiedam

 • beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
 • verkoopt of stelt geen verzamelde (persoons)gegevens ter beschikking aan
  derden;
 • beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie;
 • verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras /etniciteit/ politieke
  opvattingen / levensbeschouwelijke overtuiging / lidmaatschap vakbond /
  genetische gegevens / biometrische gegevens / sexuele geaardheid /
  strafrechtelijke gegevens);
 • gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de
  overeenkomst;
 • bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • geeft je recht op inzage van jouw persoonsgegevens;
 • geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking;
 • heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende
  gevallen;
 • heeft een website die niet in verbinding staat met jouw gegevens;
 • heeft een gebuikersnaam en wachtwoord op de computers;