Muziektheorie

De theorie van de muziek legt verbanden tussen toonladders,
akkoorden, harmonie en ritmiek waardoor je in staat bent muziek
veel sneller in te studeren. Ook bij het beluisteren van
muziek zul je de dingen veel beter kunnen onderscheiden.
Als je wilt arrangeren en componeren is theoretische kennis
onontbeerlijk en dit stelt je in staat je creativiteit in een
klinkend resultaat om te zetten. In overleg met de leerling
wordt gekeken op welke theoretische elementen de nadruk
wordt gelegd. Dit kan ook instrumentkennis zijn om te arrangeren
of muziekgeschiedenis.

Wil je toelatingsexamen doen voor het conservatorium of een
andere muziekvakopleiding dan kan Het Muziekhuis je kennis
van theorie en solfège op het toelatingsniveau brengen.

Klassieke muziek, jazz en pop hebben elk hun eigen theorie.
Je kunt aangeven op welke van deze drie muziekstijlen
het zwaartepunt moet liggen.

Cursusgeld: