Leerlingen met een beperking

Muziek maken is voor iedereen mogelijk.
Bij leerlingen met een beperking wordt
gekeken wat de mogelijkheden zijn en het lesprogramma
wordt daarop aangepast. Op een speelse wijze worden muzikale elementen als melodie,
maat en ritme op een leuke en ontspannen manier verkend. Hierbij wordt naast de piano
en keyboard gebruik gemaakt van kleine slagwerkinstrumenten.

Leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Leerlingen met bijvoorbeeld dyslectie, ADHD of autisme kunnen
ook muziekles volgen bij Het Muziekhuis.
Wel is het verstandig Het Muziekhuis
daar vooraf van op de hoogte te stellen. In overleg
met de ouders of leerling kan dan een lesvorm gekozen
worden die bij de leerling past.

Cursusgeld: